domovská stránka


  škola


  nástěnka


  předměty


  školní družina


  školní jídelna


  projekty


  z našeho archivu


zákon 101/2000 Sb. zákon č. 106/1999 Sb. a GDPR

Zákon č. 101/2000 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Tento zákon v souladu s právem Evropské unie, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.

Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím.
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

GDRP
Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU známé pod zkratkou GDPR - General Data Protection Regulation.
Má za cíl zajistit vyšší ochranu dat fyzických osob. Tento předpis se týká všech subjektů, které data FO shromažďují nebo zpracovávají, obecně všech, kdo s nimi mohou přijít do styku. GDPR míří tedy na instituce, firmy ale i jednotlivce, kteří zacházejí s údaji například svých zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů


pověřenec GDPR pro Zlínský kraj : Bc. Jarmila Sládková


dokumenty ke stažení:


Z důvodů ochrany proti spamu jsou v e-mailových adresách zaměstnanců znaky @ - zavináč zablokované.
Při kliknutí na e-mailovou adresu v odkazu pracovníka školy se otevře okno e-mailového klienta,
ale v jeho adrese bude tento symbol blokován hranatými závorkami [-].
Tyto si prosím odstraňte a nahraďte symbolem @.
Jinak adresa a tedy posílání nefunguje!.

[ domů ]

Copyright © 2006-2018 Základní škola Hluk