domovská stránka


  škola


  nástěnka


  předměty


  školní družina


  školní jídelna


  projekty


  z našeho archivu


důležité dokumenty pro rodičeKaždá společnost se řídí zákony, vyhláškami a pravidly. I školy mají svoje pravidla a nařízení, která musí respektovat.
Slouží ke správnému fungování a určují vzájemnou komunikaci školy a pedagogů s rodiči, žáky a veřejností.
Školní docházka je povinná, proto například, je potřebné o každé uvolnění dítěte předem požádat.
Pro rodiče jsou zde připravené ke stažení oficiální formuláře pro různé situace.

zde si vyberte formulář pro požadovaný úkon


zařazení žáka do ZTV žádost o zařazení do zdravotní tělesné výchovy
 
žádost o uvolnění žáka ze školy žádost rodičů o uvolnění žáka ze školy
 
odchod žáka ze školy žádost rodičů o samostaný odchod žáka ze školy
 
žádost o uvolnění z hodiny TV žádost rodičů o uvolnění z hodiny tělocvikuzápis do 1. třídy

dotazník pro rodiče dotazník pro rodiče žáka 1. třídy
 
žádost o přijetí do školy žádost rodičů o přijetí dítěte do školy
 
žádost o odklad školní docházky žádost o odklad školní docházky dítětenástup do 1. třídy

rozdělení žáků do tříd rozdělení žáků do tříd 1. ročníku
 
informované souhlasy informované souhlasy požadované GDPR
 
zdravotní dotazník zdravotní dotazník dítěte
 
informace pro rodiče a žáky informace pro rodiče a žáky 1. třídy
 
přihláška do školní družiny přihláška do školní družiny na rok 2018-19
 
přihláška do náboženství přihláška dítěte do náboženství

aktualizováno 18.6.2018

[ zpět ]

Copyright © 2006-2018 Základní škola Hluk