domovská stránka


  škola


  nástěnka


  předměty


  školní družina


  školní jídelna


  projekty


  z našeho archivu


kroužky na naší škole

zájmové kroužky každoročně zajišťujeme ve spolupráci s DDM Hluk, kde jich je pro všechny velká nabídka
ale každoročně i naši učitelé učitelé a vychovatelé povedou různé kroužky přímo ve škole,
do těch se naši žáci mohou přihlásit přímo u vyučujících

Zveme všechny k návštěvě.
seznam kroužků  - sportovní hry
  - gymnastický
  - keramický
  - dramatický
  - folklorní
  - cvičení z jazyka českého
  - cvičení z matematikyaktualizováno 1. února 2018

Copyright © 2006-2018 Základní škola Hluk