domovská stránka


  škola


  nástěnka


  předměty


  školní družina


  školní jídelna


  projekty


  z našeho archivu


archiv akcí školního roku 2017/18


zde si můžete pročíst články a prohlédnout fotogalerie školních akcí
které již proběhly a proto již nejsou na úvodní stránce
turnaj ve vybíjené

tlacitko

V pátek 22.6.2018 se v hlucké sportovní hale uskutečnil tradiční turnaj ve vybíjené, ve kterém změřili své síly žáci z 1. až 5.ročníku.vítězům gratulujeme

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 27. června 2018

[ zpět ]


prvňáčci na návštěvě u hasičů

tlacitko

Díky ochotě hluckých hasičů si naši nejmenší mohli zblízka prohlédnout hasičárnu, prozkoumat hasičská auta, vyzkoušet si oblečení i helmu a také zkusit hasit opravdovou hasičskou hadicí. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o práci hasičského sboru.

D Ě K U J E M E

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 23. června 2018

[ zpět ]


mc donald´s cup

tlacitko

Žáci 1. stupně se v letošním ročníku fotbalového turnaje Mc Donald´s Cupu v Uherském Hradišti zúčastnili v mladší i starší kategorii. Oběma družstvům se podařilo postoupit z okrskového do okresního kola. V okresním kole pak byli úspěšnější starší hoši z pátých tříd, kteří opět získali 2. místo.

G R A T U L U J E M E

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 22. června 2018

[ zpět ]


koncert ZUŠ pro 1.stupeň

tlacitko

V pondělí 4.6. proběhl úžasný koncert ZUŠ pro 1.stupeň. Tentokrát se nesl v indiánském duchu. Pořadem nás provedl Vinnetou a Nšoči. Děti byly nadšené.

Všem vystupujícím i organizátorům patří velký dík.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 6. června 2018

[ zpět ]


den dětí

tlacitko

1.6. jsme oslavili dětský den. Pro žáky prvního stupně připravili tradičně deváťáci dopoledne plné her a soutěží. Každý účastník po splnění úkolů získal malou sladkou odměnu. Žáci sedmého ročníku navštívili Střední průmyslovou školu v Uherském Brodě, kde byl pro ně připraven výukový program na téma výpočetní technika a moderní technologie. Šesťáci a osmáci měli vlastní program, návštěvu koupaliště nebo opékání. Počasí nám přálo, oslava dětí se vydařila.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 5. června 2018

[ zpět ]


co nového v dramaťáčku

tlacitko

Co nového v dramaťáčku? Děti z dramatického kroužku sbírají své první divadelní zkušenosti. Po vánočním vystoupení malí herci nacvičili svou první pohádku "O dvanácti měsíčkách". Potěšili s ní na DPS i v mateřské školce.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 1. června 2018

[ zpět ]


den s deváťáky

tlacitko

O tom, že není snadné se postavit před třídu dětí, se přesvědčili naši deváťáci. Vyzkoušeli si vyučovat naše prvňáčky prvouku, tělocvik, výtvarnou a hudební výchovu. Zvládli vše na výbornou! Malým i velkým se tento den také velmi líbil.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 25. května 2018

[ zpět ]


cyklistický výlet

tlacitko

Děti ze školního sportovního kroužku si velice oblíbily cyklovýlety. Výlet do Lhoty absolvovaly společně už dvakrát. Pokaždé si pohrály na hřišti a zamlsaly v cukrárně.
prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 24. května 2018

[ zpět ]


zájezd do Bratislavy

tlacitko

poděkování za reprezentaci školy
Děkujeme všem žákům, kteří v letošním školním roce reprezentovali školu ve vědomostních i sportovních soutěžích a olympiádách. Dosáhli výborných výsledků, získali skvělá umístění. Odměnou pro naše reprezentanty byl zájezd do Bratislavy, který se uskutečnil dne 15. 5. 2018. Tato odměna byla uhrazena z prostředků Sdružení rodičů při ZŠ Hluk. Děkujeme. Zájezdu se zúčastnilo 43 žáků naší školy. Z toho část žáků byli ruštináři, kteří si výlet uhradili sami. V programu zájezdu byla prohlídka historického centra Bratislavy, vyhlídková plavba po Dunaji, hrad Děvín a další. Počasí nám bohužel nepřálo, jinak se výlet vydařil.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 17. května 2018

[ zpět ]


škola pro demokracii


tlacitko

Demokracie ve škole? Ano, právě demokracie byla klíčovým tématem našeho projektového dne v pondělí 7. 5. 2018. Navštívila nás skupinka žáků a pedagogických pracovníků ze Základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti, aby nám ukázala, jak na jejich škole vedou žákovský parlament, který perfektně funguje. Naši žáci byli rozděleni do osmi smíšených skupinek, složených ze žáků druhých až osmých tříd.

Cílem celého projektového dne bylo nejenom získat od žáků ze ZŠ Za Alejí základní informace o fungování jejich žákovského parlamentu, ale také zkušenosti z organizování nejrůznějších a velmi rozmanitých školních projektů. V neposlední řadě nám také ukázali, že důležitým prvkem pro úspěšný a výsledky přinášející žákovský parlament je vzájemně spolupracující kolektiv, což si naši žáci mohli vyzkoušet díky několika kolektivním hrám, založených na vzájemné kooperaci a komunikaci.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 15. května 2018

[ zpět ]


odznak všestrannosti olympijských vítězů

tlacitko

Nejzdatnější žáci reprezentovali naši školu 23.dubna 2018 v Uh.Brodě v okresním finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Soutěžili v pětiboji- trojskok z místa, hod plným míčem přes hlavu, přeskoky švihadla, kliky, 1000m nebo driblink s basket.míčem. V soutěži družstev jsme skončili na 5.místě, v jednotlivcích byl nejlepší Lukáš Soviš (7.A), 3.místo.

prohlédněte si kompletní výsledky
a naši fotogalerii

uveřejněno 20. května 2018

[ zpět ]


okresní finále o pohár rozhlasu

tlacitko

11.5.2018 se v Uh.Hradišti konalo okresní finále atletické soutěže Pohár rozhlasu. Naši žáci si i v silné konkurenci vedli velice dobře.


všem děkujeme za reprezentaci školy.

prohlédněte si kompletní výsledky
a naši fotogalerii

uveřejněno 19. května 2018

[ zpět ]


družební setkání s Nemšovou

tlacitko

Dne 4. 5. jsme se opět po roce setkali se žáky a učiteli z družební školy v Nemšové. Tradičně jsme si utkali ve sportovních soutěžích. Tentokrát to bylo fotbalové utkání žáků 1. stupně a turnaj ve stolním tenise žáků 2. stupně. Nechyběla ani přehlídka recitace v anglickém, českém a slovenském jazyce.

Stejně jako vloni, i letos byli lepší sportovci z Nemšové a proto pohár zůstává na Slovensku. I přesto musíme poděkovat všem našim sportovcům. Předvedli výborné výkony a velkou snahu. Ve své kategorii zvítězila Lucie Kučerová, druhá místa obsadily Marie Uherková, Anna Šmejdířová a Natálie Žůrková.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 7. května 2018

[ zpět ]


deváťáci navštívili Prahu

tlacitko

Nepsanou tradicí na naší škole je třídenní výlet 9. ročníku do hlavního města. Koncem dubna se vydala téměř čtyřicítka budoucích středoškoláků vlakem do Prahy, aby si prohlédli její nejznámější historické památky - Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Zlatou uličku, Staroměstské náměstí s orlojem, Vyšehrad, Betlémskou kapli, Židovské město a další. Kromě toho měli možnost jít na exkurzi do České televize, do Národního divadla, na výstavu Mumie světa a také vyšplhat na Petřínskou rozhlednu, nebo se pobavit v Zrcadlovém bludišti. Pro většinu žáků bylo nezbytné ke své spokojenosti navštívit tři obchodní centra, aby si z Prahy odvezli nejen zážitky, ale i suvenýry v podobě oblečení a dalších věcí.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 7. května 2018

[ zpět ]


branný závod a DEN ZEMĚ

tlacitko

Dne 3.5. jsme připravili pro žáky branný závod a také pracovní listy na různá ekologická témata. Tímto jsme se připojili ke Dni Země.

Branného závodu se zúčastnili žáci 5. až 9. ročníků. Mladší žáci se věnovali pracovním listům a výuku doplnili vycházkou. Nejlepší ze závodu byli odměněni diplomem, medailí a malou sladkostí.

Děkujeme členům Canyoning clubu, za pomoc s přípravou branného závodu.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 6. května 2018

[ zpět ]


McDonald cup

tlacitko

Dne 30. 4. a 2. 5. proběhla okrsková kola fotbalového McDonald cup. Naši školu reprezentovala 2 družstva žáků prvního stupně. Obě družstva, mladší i starší, předvedli výborné výkony a díky tomu postoupily do dalšího kola poháru, které se uskuteční 15. 5. v Uherském Hradišti.

Děkujeme za reprezentaci školy.

uveřejněno 4. května 2018

[ zpět ]


Výtvarná soutěž Podmořský svět

tlacitko

Děti z výtvarného kroužku a ze ŠD nakreslily velmi pěkné obrázky do soutěže časopisu Čtyřlístek na téma "Podmořský svět". Redakce časopisu obrázky vybrala a ohodnotila mezi dvaceti nejlepšími. Děti obdržely knihy a drobné dárky.

Děkujeme za reprezentaci školy.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 27. dubna 2018

[ zpět ]


zápis do první třídy


tlacitko

Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 proběhl 19. dubna 2018 v budově staré školy.
zde najdete seznam přijatých žáků

uveřejněno 23. dubna 2018

[ zpět ]


koncert pro 2. stupeň


tlacitko

I letos probíhají hudební koncerty pro naše žáky. Na koncertě pro 2. stupeň v renovovaném sále městského kina letos vystoupili žáci hlucké ZUŠky. Naši žáci učínkujícím za jejich výkony poděkovali hezkým potleskem.

prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 13. dubna 2018

[ zpět ]

poznej a chraň


Naši žáci z prvního i druhého stupně se zúčastnili ekologické soutěže Poznej a chraň. Družstvo žáků 1. stupně - Lenka Mitáčková, Ondřej Hájek a Veronika Mátlová obsadili krásné 2. místo a postupují do krajského kola.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

podívejte se na diplom
a prohlédněte si fotogalerii

uveřejněno 8. dubna 2018

[ zpět ]


den podle Ámose


tlacitko

škola hrou tak by se dal den podle Ámose nazvat. Ve středu 28. března probíhala výuka na naší škole v duchu J.A.Komenského. Žáci si rozvrh hodin tvořili sami, z nabízených témat a předmětů tak, že na každou vyučovací hodinu si zvolili předmět - činnost, která je nejvíce lákala.

Celý den pak probíhal za veselého štěbetání dětí, kdy si sdělovaly dojmy z právě prodělaných pokusů, z výroby netradičních výrobků i zjištění, co se v běžné výuce nedoví.

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 30. března 2018

turnaj v Beeballu


V úterý 6. března se již podruhé zúčastnila třída 3.A turnaje v Beeballu, který proběhl v rámci školské ligy v Beeballu ve sportovní hale v Kunovicích. Celý den si děti všechny zápasy užily, zjistily, že pořád máme co trénovat a zlepšovat. Přestože jsou v turnaji zatím v pozici nováčků, podařilo se jim jeden zápas vyhrát.

g r a t u l u j e m e.

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 13. března 2018

ovoce do škol


Ve středu 14. 3. navštívili naši školu zástupci Ovocentra V+V , které pro žáky dodává ovoce a mléko v rámci projektů "Ovoce a mléko do škol". Žákům prvního až třetího ročníku připravili ochutnávku různých druhů ovoce a mléčných výrobků.


prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 18. března 2018

okresní kolo recitační soutěže


Se šestičlennou skupinou recitátorů jsme se vydali dne 13. března na okresní kolo recitační soutěže konané v Redutě v Uherském Hradišti. Žáci prezentovali svůj um velmi zodpovědně a nutno říci, že byli všichni moc šikovní. Do krajského kola sice nikdo nepostoupil, ale přesto porota ohodnotila Jana Kadlčka a Terezii Križalkovičovou "Oceněním poroty" za skvělý přednes. Všem gratulujeme.

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 15. března 2018

[ zpět ]

halová olympiáda 1. stupně ZŠ v atletice


V úterý 6.3.20018 se konala v Uherském Hradišti halová olympiáda 1. stupně ZŠ v atletice. Nejlépe se našim žákům dařilo ve skoku do dálky z místa a v hodu míčkem, kde jsme v těchto disciplínách získali celkem 4 zlaté medaile a jednu stříbrnou.

Ve skoku do dálky z místa v kategorii mladších žaček Maruška Jelénková vynikajícím výkonem 178cm obsadila 1.místo. Ve starších žačkách Natálie Žůrová nejlepším výkonem závodu 214cm obsadila 1. místo. Stejně tak na prvním místě byl starší žák Daniel Nemrava se svým výkonem 208cm.V ml.žácích Daniel Dostál skončil 11.

V hodu míčkem byla nejúspěšnější st. žačka Jůlie Pospíšková, která svým hodem dlouhým 30m získala zlatou medaili. Stříbro bral v ml. žácích Marián Boček za 31m dlouhý hod. V kategorii st. žáků se Ondřej Križalkovič umístil na 6.místě. V ml. žačkách Lilianka Širůčková obsadila 11.příčku.

V běhu na 30m se nejlépe dařilo Matěji Pančíkovi, který v kategorii st.žáků bral "bramborovou" medaili za krásné 4.místo. Ve st. žačkách se na vynikajícím 5.místě se umístila Kristýna Matoušková. v ml.žácích David Stašek obsadil 8. místo a Terezka Omelková doběhla 11.

Ve vytrvalostním běhu se nejlépe dařilo Tobiáši Michalčíkovi, který v kategorii ml.žáků obsadil krásné 5.místo. Ve st.žácích 6.místo obsadil Adam Koníček, Valerie Krhovská skončila v ml.žačkách na 7.místě a 10.příčku obsadila ve st.žačkách Lucie Kadlčková.

Z celkového počtu 17. zúčastněných škol se Hlučané umístili na vynikajícím 6. místě.

Všem účastníkům děkujeme a těm nejúspěšnějším gratulujeme.


prohlédněte si naši fotogalerii


uveřejněno 12. února 2018

[ zpět ]

školní kolo recitační soutěže


Dne 14. února 2018 se konalo školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně a 28. února 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. Soutěžilo se celkem ve 4 kategoriích. Žáci prvního stupně byli rozděleni na 2. a 3. třídy, a žáci 4. a 5. tříd. Žáci na druhém stupni byli rozděleni na mladší žáky (6. a 7. třídy) a starší žáky (8. a 9. třídy).

Všichni účinkující představili celou škálu soutěžních básní a předvedli velmi pěkné výkony. U všech žáků oceňujeme odvahu a radost z přednášení.

a těm nejúspěšnějším gratulujeme.

prohlédněte si naši fotogalerii
a soutěžní výsledky

uveřejněno 5. března 2018

[ zpět ]

halová olympiáda prvního stupně


Dne 28.2.2018 se konala halová olympiáda pro první stupeň. Žáci se zúčastnili disciplín jako jsou hod míčkem, skok z místa, vytrvalostní běh, běh na 30 m a štafeta a tento sportovní den si velmi užili. Jejich výkony byly více než uspokojivé, o čemž svědčí výsledková tabulka zde v příloze, stejně tak zde naleznete fotografie z tohoto dne. Ti nejlepší postupují na olympiádu, která se bude konat v Uherském Hradišti.

Děkujeme všem zúčastněným za pomocnou ruku při organizaci této akce
a těm nejúspěšnějším gratulujeme.

prohlédněte si naši fotogalerii
a sportovní výsledky

uveřejněno 3. března 2018

[ zpět ]

olympiáda v anglickém jazyce


Až na úvodní část ledna bylo v tomto roce přesunuto školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, proto měli vybraní mladší i starší žáci více času na přípravu. Ve čtvrtek 4. 1. bojoval snad rekordní počet 21 šesťáků a sedmáků nejprve o účast v ústní části, a to písemným testem s poslechem.


Nejúspěšnější pak byla opět po roce Esti Sochorcová ze 7.A. O týden později soutěžilo pouze 10 žáků 8. a 9. tříd, v testu a konverzaci byl tentokrát nejlepší Antonín Holec z 9.A.

Na začátku února se oba naši úspěšní angličtináři zúčastnili okresního kola v Uherském Hradišti na ZŠ UNESCO. Esti obhahovala 1. místo z minulého školního roku a tentokrát dosáhla na skvělou 2. příčku. Tonda se ve své kategorii umístil na 14. pozici.

Všem účastníkům děkujeme a těm nejúspěšnějším gratulujeme.

uveřejněno 6. února 2018

[ zpět ]

Hlucká laťka


1.února se již tradičně konala školní soutěž ve skoku vysokém - Hlucká laťka. Zúčastnili se žáci a žákyně od šestého po devátý ročník.

Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali: Mladší žákyně - Lucie Hertlová, mladší hoši - Martin Polách, starší žákyně - Soňa Harantová, starší žáci - Filip Krpal.

prohlédněte si kompletní výsledky

uveřejněno 6. února 2018

[ zpět ]

lyžařský kurz


tlacitko

Ve dnech 7. - 12.1. proběhl tradiční lyžařský výcvikový kurz sedmého ročníku. Podmínky na svahu Horal ve Velkých Karlovicích nebyly ideální, sníh pouze umělý, často mokrý a těžký. Přesto jsme hlavní cíl splnili a všichni "nelyžaři" se naučili základy lyžování a zkušenější spolužáci se zlepšili ve svých dovednostech na svahu. První a druhé družstvo stihlo na malém okruhu i běžecký výcvik. V odpočinkovém dni jsme zregenerovali síly v bazénu hotelu Horal a na bowlingu. Každý večer se žáci bavili při večerním programu.

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 20. ledna 2018

[ zpět ]

podpořme Filipa


hlasování

Filip Jozefák se věnuje velmi úspěšně řeckořímskému zápasu. Pravidelně vozí medaile z republikových i mezinárodních soutěží. Ve své váhové kategorii se před nedávnem stal 1. vicemistrem republiky. V kategorii sportovců do 15 let okresu Uherské Hradiště je nominován pod číslem 3.
Hlasovat můžete prostřednictvím odkazu pod obrázkem, nebo kupónů v tisku Dobrý den s kurýrem.

Přejeme Filipovi hodně úspěchů.

hlasovat můžete i tady

uveřejněno 17. ledna 2018

[ zpět ]

nácvik polonézy


tlacitko

Jako každý rok, tak i letos naši deváťáci nacvičují polonézu na rodičovský ples. V letošním roce se nám představí krásných 20 párů.
prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 11. prosince 2017

[ zpět ]

mikuláš, andělé a čerti ve škole


tlacitko

Rok se s rokem sešel a v úterý 5. prosince opět zavítal do naší školy Mikuláš se svou družinou andělů a čertů. Z posvátné knihy četl nejen pochvaly, ale také jména žáků, kteří během roku nebyli zrovna nejhodnější. A ti se měli proč bát, protože hrůzostrašní čerti a čertice je brali do pytlů a odváděli pryč ze tříd. Jejich spolužáci pak vždy pekelníky i Mikuláše uprosili písničkou a nezbedníci museli slíbit, že už se budou chovat, jak se patří.

Uvidíme za rok. Letos všichni žáci ve škole zůstali...

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 5. prosince 2017

[ zpět ]

den pro zdraví


tlacitko

Pro žáky 4. - 5. tříd byl také připraven Den pro zdraví, který probíhal obdobně jako u nižších tříd. Žáci si zahráli softbal s tréninkem nadhozů a odpalů a také různými hrami. V rámci zdravého stravování byl pro děti připraven program Zdravá5, kde se děti dozvěděly důležité věci ohledně stravování a správného výběru potravin. Samozřejmě nesměla chybět ani zábavná část, ve které si děti udělaly špízky nebo jinou veselou podobu servírování zeleniny.

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 22. listopadu 2017

[ zpět ]

pozvání na dílničky


Přijměte naše pozvání na vánoční dílničky, které budou otevřeny pro veřejnost 1. prosince od 14:30 do 17:30 hodin na naší škole. Akce bude zahájena vystoupením dramaťáčku s názvem "Andělská škola". Toto vystoupení můžete během dílnicčk vidět nejdříve na nové a pak i na staré škole.

prohlédněte si naši fotogalerii


uveřejněno 22. listopadu 2017

[ zpět ]

pozvání na výstavku


tlacitko

V prostorách šaten naší školy je instalována celoroční výstava historických fotografií budov, ale i občanů Hluku a jejich života, která vznikla jako součást školního projektu "Historie Hluku a hluckých budov". Tuto výstavu můžete navštívit při jakékoliv veřejné školní akci, například při té nejbližší - vánočních dílničkách.

Neváhejte a přijďte se podívat, jak to v Hluku vypadalo "prvéj".

jste srdečně zváni

uveřejněno 17. listopadu 2017

[ zpět ]

sázeli jsme krokusy


tlacitko

I v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Krokus. Dne 14.11.2017 žáci třídy 6.A v hodině pěstitelských prací vysadili cibulky žlutých krokusů. Krokusy se vysazují na památku dětí, které zemřely během holokaustu. Ve chvíli, kdy vykvetou, si na tyto děti vzpomeneme. Připomínáme si také, jak důležité je přijímat lidi ze všech kultur a etnik a vážit si jich.


prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 16. listopadu 2017

[ zpět ]

příběhy bezpráví


tlacitko

Žáci devátého ročníku se již tradičně zapojují do projektu "Příběhy bezpráví". V letošním roce se věnovali tématu Věznice Uherské Hradiště. Promítl se film "Kauza Uherské Hradiště" a žáci navštívili výstavu o historii věznice v Uherském Hradišti.
uveřejněno 16. listopadu 2017

[ zpět ]

den pro zdraví


tlacitko

Den pro zdraví, tak se jmenuje školní akce, kterou dnes - 16. listopadu - absolvovali žáci druhého stupně. Zdraví je na prvním místě a tak nikdy není dost informací ohledně tohoto tématu. Žáci si proto vyslechli informace o první pomoci a vyzkoušeli ji na figuríně, dále se dozvěděli, jak správně zareagovat v krizových situacích. V rámci zdravého vaření ochutnali pomazánky a určovali, co je jejich obsahem. Pokusili se vytvořit zdravý jídelníček při dodržování pravidel spotřebitelského koše a také finančního omezení. Z chemického hlediska se dozvěděli o složení různých potravin, dokonce si vyzkoušeli i pár pokusů s určováním pH hodnot nejrůznějších nápojů. K životu patří zdravý životní styl, proto nemohla chybět hodina, ve které si žáci povídali o tabákových výrobcích, alkoholu, drogách a v neposlední řadě také o poruchách příjmu potravy. A protože zdravý životní styl není jen o teoretických znalostech, ale i o pohybu, chlapecká část se účastnila Nordic walkingu a ta dívčí zase tanečních aktivit s mažoretkovou hůlkou.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci tohoto dne, který byl jistě pro žáky přínosem. Dále bychom chtěli poděkovat Michaele Beníčkové za instruktáž při Nordic walkingu, Vendule Markové za instruktáž při tanečních aktivitách a za hodiny první pomoci paní Evě Botlíkové a Marii Botlíkové.

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 17. listopadu 2017

[ zpět ]

naši nejmenší trénují softball


tlacitko

Žáci, od prváčků až po třeťáky, se v pátek 10. listopadu a pondělí 13. listopadu seznamovali se softballem. Každý z nich si mohl vyzkoušet odpalování i nadhozy. Děti si tuto akci užily o to víc, že natrénované znalosti mohly použít v následné soutěži proti sobě. Vítězem souboje se stala 3. A, která tímto postoupila do školní softballové ligy.


Všem děkujeme za účast a 3. A gratulujeme k úspěchu


prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 16. listopadu 2017

[ zpět ]

nejlepší mladý chemik čr


tlacitko

Dne 24. října se 9. ročníky naší školy zúčastnily školního kola prestižní soutěže Nejlepší mladý chemik ČR, ve které již v minulosti uspěl žák školy Ondřej Hanus, který se zúčastnil i celorepublikového kola, kde získal krásné umístění.


všem soutěžícím držíme pěsti


prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 25. října 2017

[ zpět ]

atletický pohár 2. stupně


tlacitko

Začátkem října se na sportovním areálu v Hluku konal tradiční atletický pohár. Tentokrát soutěžili žáci druhého stupně naší školy. Závodilo se v běhu na krátké i dlouhé tratě, ve vrhu koulí a v hodu kriketovým míčkem. Žáči byli rozděleni do dvou kategorií. 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy. Do zápolení se pustili s velkým nasazením. Tomu taky odpovídaly skvělé výsledky.


všem sportovcům děkujeme a gratulujeme

prohlédněte si kompletní výsledky
a naši fotogalerii

uveřejněno 19. října 2017

[ zpět ]

den otevřených dveří


tlacitko

Dne 19.10.2017 vás zveme na den otevřených dveří do naší školy. Současně si můžete prohlédnout výstavu žákovských prací na téma Hlucké stavby a výstavu historických fotografií v prostorách šaten.


jste srdečně zváni


16. října 2017

[ zpět ]

kdo si v AJ hraje, nezlobí


tlacitko

V nabitém pracovním plánu školního roku by se měl najít čas i na zábavu, takže i některé hodiny anglického jazyka jsou "volnější". Třeba současní šesťáci si mohou občas dovolit zpestřit výuku nějakou stolní hrou na procvičení slovíček a vět. Také k nám do školy opět i v tomto roce zveme zhruba jednou za měsíc rodilé mluvčí, kteří pocházejí z různých anglicky mluvících zemí světa (Kathy - Austrálie, Jónatas - Jihoafrická republika, Anthony - USA). I jejich hry se slovní zásobou a konverzační témata jsou obohacením nejen pro žáky, ale i učitele.


prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 15. října 2017

[ zpět ]

podzimní návštěva Ekologického institutu


tlacitko

I když nám počasí moc nepřálo, navštívili jsme 5. 10. s žáky osmých tříd Ekologický institut Veronica v Hostětíně. Žáci absolvovali výukový program Kdyby tisíc Hostětínů, který byl propojený s lektorovanou vycházkou do přírody. V přírodní zahradě jsme se seznámili s různými odrůdami ovoce ze zdejšího regionu, které jsme mohli ochutnat. Prohlédli jsme si hostětínské ekologické projekty, mezi které patří bio- moštárna, kořenová čistírna odpadních vod, výtopna na biomasu nebo šetrné veřejné osvětlení. V blízkosti pasivního domu mohli žáci vidět práci v bio-moštárně a na závěr jsme se občerstvili moštem vyrobeným z jablek, která uzrála na stromech v této lokalitě.


12. října 2017

[ zpět ]

atletický čtyřboj "O pohár starosty Uh.Hradiště"


tlacitko

16. ročník tradičních podzimních lehkoatletických závodů byl pro ZŠ Hluk nejúspěšnější. Obsadili jsme 4. místo z patnácti zúčastněných škol. Soutěžilo se v krátkém a dlouhém běhu, skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem (vrhu koulí). Každou školu reprezentovala 2 družstva chlapců, 2 družstva dívek. Tedy 12 všestranných atletů 6.-9. ročníku.


I v hodnocení družstev na nás zbyly tři "bramborové" medaile, 4. místo obsadili mladší, starší chlapci a starší děvčata.

Děkujeme a gratulujeme

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 11. října 2017

[ zpět ]

týden knihoven


tlacitko

Naši prvňáčci byli v rámci projektů " Už jsem čtenář" a "Týden knihoven" na návštěvě v hlucké knihovně. Čekalo je pohádkové čtení s paní knihovnicí a společně si pak o přečtených knížkách vyprávěli. Návštěvy naší knihovny se těší mezi našimi žáky velké oblibě, vždy jsou paní R.Jančovou pečlivě a poutavě připravené.

Děkujeme a těšíme se na další!prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 7. října 2017

[ zpět ]

rodilí mluvčí


tlacitko

V letošním školním roce opět proběhne projekt rodilí mluvčí v hodinách anglického jazyka. Vyučující - rodilí mluvčí připraví hodiny pro žáky v následujících termínech: čt 12.10.2017,
pá 24.11.2017, čt 14.12.2017, pá 23.2.2018, čt 22.3.2018,
pá 27.4.2018

Uvedené termíny jsou předběžně domluvené a mohou se změnit.

uveřejněno 5. října 2017

[ zpět ]

e-Twinning


tlacitko

Během tohoto školního roku měli žáci 4. B možnost využít anglický jazyk nejen ve vyučování. Díky projektu s názvem Letters, cards and other surprises poznali nové kamarádky a kamarády z Vroclavi. Každý měl za úkol napsat tři dopisy. V odpovědích z Polska se dověděli o jejich škole, oblíbených vyučovacích předmětech, zájmech, tradicích a kultuře svých vrstevníků. Vzájemně si poslali vánoční a velikonoční přání, dále drobná překvapení v podobě záložek do knihy, sladkostí apod. Navíc bylo zasláno plyšové zvířátko do každé školy. Děti z obou zemí o něm psaly krátké texty.


Kromě fotografií jsou přidány i názory některých našich účastníků o této několikaměsíční aktivitě. "Moc se mi to líbilo, chtěla bych s tím dál pokračovat. Bavilo mě kreslit méďu. Lyžařská dovolená s medvídkem byla výborná!"
"Můj kamarád je fine. Díky dopisům jsem se naučil pár slovíček. Líbí se mi, že paní učitelky seznámily dva kamarády úplně z jiných zemí. Příští rok bych si chtěl dopisovat se stejným kamarádem. Jsem rád, že mám dobrého kamaráda Oliviera, doufám, že si o mně myslí totéž."
"Naučila jsem se hodně nových slovíček a moc se mi líbilo psát si anglicky a kreslit obrázky s medvídkem. Doufám, že s tím budeme pokračovat i další rok."
" Líbilo se mi vánoční a velikonoční přání. A líbil se mi ten mazlíček. Děkuji za všechny dopisy."
"Moc se mi to líbilo. Chtěla bych, aby se to příští školní rok zopakovalo. Naučila jsem se něco nového. Moje kamarádka z Polska Dagmara mě také naučila spoustu nových slovíček. Hezky jsem se u těch dopisů pobavila."
"Dopisování mě přineslo hlavně nejlepší kamarádku z jiné země."
Julie, Ondřej, Vendula, Michal, Tereza, Veronika 4. B

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 25. září 2017

[ zpět ]

zkrášlujeme Hluk


tlacitko

Zkrášlujeme Hluk je projekt žáků 1. stupně základní školy.

Žáci prvního stupně naší školy malují obrázky na téma příroda a tím oživí plot u fotbalového hřiště.

Jako první se vyřádili ti nejmenší.prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 20. září 2017

[ zpět ]

úspěšné ilustrátorky


tlacitko

Patrika Burdová, Eliška Elsnerová, Markéta Hrdinová a Ema Svadbíková uspěly ve výtvarné soutěži! Jejich obrázky Hluku a okolí Uh. Hradiště byly vybrány do knížky Můj atlas Česka, kterou vydalo nakladatelství Albatros.

Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme!prohlédněte si ilustrace knížky

uveřejněno 19. září 2017

[ zpět ]

exkurze do ZOO Zlín - Lešná


12. 9. jsme se už tradičně s žáky 7. ročníků vydali na exkurzi do ZOO Zlín. Náplní exkurze byl výklad biologie a anatomie zvířat, ale také ekologické vztahy v návaznosti na expozici tučňáků, lachtanů, vydry obrovské a pavilon rejnoků. Potom se žáci rozdělili do skupinek a v areálu zoologické zahrady řešili úkoly z pracovních listů.

Vyhodnocení pracovních listů proběhlo ve škole.


prohlédněte si plánek zoo

uveřejněno 18. září 2017

[ zpět ]

školní atletický pohár


tlacitko

Dne 14.9.2017 proběhl školní atletický pohár 1. stupně.

Jednou z prvních a nejoblíbenějších školních akcí je atletický den. Letos proběhl ve čtvrtek 14.září. Počasí nám od rána přálo a tak nejen na kryté tribuně, ale i na závodištích bylo veselo a povzbuzovaní sportovci podávali špičkové výkony.prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 15. září 2017

[ zpět ]

první den ve škole


tlacitko

I letošní prázdniny utekly jako voda. A tak jsme se v pondělí 4. září 2017 opět všichni se sešli na školním dvoře. Zde jsme státní hymnou slavnostně zahájili nový školní rok.

Protože ti nejmenší byli ve škole poprvé, přivítali jsme je a všem pak společně popřáli mnoho úspěchů.

prohlédněte si naši fotogalerii

uveřejněno 4. září 2017

[ zpět ]


[ domů ]Copyright © 2006-2018 Základní škola Hluk