domovská stránka


  škola


  nástěnka


  předměty


  školní družina


  školní jídelna


  projekty


  z našeho archivu


program proti šikaně na školách


šikana

"Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků."podstata a rysy

Šikana může mít fyzickou i psychickou podobu a projevuje se ve všech skupinách věkových i sociálních. Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu.


vnější znaky

- záměrnost jednání
- nepoměr sil mezi agresorem a obětí (zpravidla vlastní fyzická síla jedinců)
- samoúčelnost agrese (šikanujícímu nejde primárně o dosažení konkrétního zisku)
- její opakování (šikanujícímu přináší uspokojení z nadřazenosti)


charakteristika aktérů

Agresoři bývají starší, fyzicky vyspělejší jedinci nebo skupina disponující početní převahou. Šikanující mnohdy pochází z prostředí, kde je agrese prostředkem jednání. K šikanování ho často vede vlastní zakomplexovanost, nedostatek sebevědomí a nejistota. K oběti bývá bezohledný a mnohdy ji považuje za méněcennou.

Obětí bývá často jedinec, který se nějak odlišuje. Spektrum odlišností je velké, nejčastěji jsou šikanováni jedinci handicapovaní vzhledově, sociálně či fyzicky, lidé úzkostní, plaší, či ti, kteří se odlišují rasově, národnostně, vyznáním nebo chováním. Stejně tak se může obětí stát nový člen skupiny (nový žák, spolupracovník).


programy proti šikaněMinistr školství, mládeže a tělovýchovy vydal metodický pokyn č.j.28 275 z roku 2000 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení


ve spolupráci s českým červeným křížem byla zprovozněna i Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče


v souladu s vyhláškou MŠMT ČR jsme i my zpracovali program proti šikaně na školách

Copyright © 2006-2018 Základní škola Hluk