domovská stránka


  škola


  nástěnka


  předměty


  školní družina


  školní jídelna


  projekty


  z našeho archivu


Informace o vedení školyV naší škole pracuje téměř třicet vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, kteří zajišťují výuku našich žáků.
Každý z učitelů při výuce a výchově zastává důležitou funkci.


hlavními a vedoucími funkcemi na škole jsou

uveřejněno: září 2017

ředitelka školy: Mgr. Jitka Jančíková


    kontaktní telefon : 572 581309, 602 720 632, e-mail: zshluk@uhedu.cz
 • koncepce školy
 • učební plány,učební osnovy
 • odborná a pedagogická úroveň výchovně vzdělávací práce školy
 • personální obsazení
 • efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků
 • průběh vzdělávání a výchova žáka
 • zápis dětí do prvního ročníku
 • zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny
 • předepsaná dokumentace školy

zástupce ředitele: Mgr. Milena Šimčíková


    kontaktní telefon : 572 582335, 732 576 900, e-mail: simcikovami@zshluk.cz
 • učební plány , učební osnovy
 • rozvrh hodin,školní řád
 • evidence majetku
 • dokumentace školy
 • mimoškolní činnost

školní asistent administrativy: Bc. Tereza Kotačková


    kontaktní telefon : 720 027 584
 • zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace
 • evidence majetku školy
 • výpočet cestovních náhrad podle platných předpisů
 • pomoc žákům při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit
 • organizační, podpůrné a administrativní činnosti a podpora pedagogů
 • zajišťování a evidence pošty
 • přijímání telefonických omluv žáků od 7.30 - 7.55 hod

výchovný poradce: Mgr. Radka Kremrová


    kontaktní e-mail : kremrovara@zshluk.cz
 • volba povolání
 • výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště
 • integrovaní žáci , výchovné problémy

    konzultační hodiny výchovného poradce: ÚTERÝ 14 - 15 HOD, jinak dle domluvy


metodik prevence: Mgr. Marie Cibulková


     SVP HELP    Uherské Hradiště, Zelené nám. 1292 tel. 572 564 520
     PPP Uherské Hradiště, Františkánská 1256     tel. 572 551 352
     Charáč Uherské Hradiště, Šromova 136 tel. 777 454 795
     Tulip Uherské Hradiště, Nádražní 29 tel. 606 672 239

školní psycholog: Bc. Martina Bělohradová


    kontaktní e-mail : psycholog@zshluk.cz
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, rodičům, pedagogům

    konzultační hodiny výchovného poradce: dle domluvy a pravidelně

 • PO: 7:00 - 15:30
 • ÚT: 7:00 - 15:30
 • ST: 7:30 - 11:30

a kdy je dobré navštívit školního psychologa?Z důvodů ochrany proti spamu jsou v e-mailových adresách zaměstnanců znaky @ - zavináč zablokované.
Při kliknutí na e-mailovou adresu v odkazu pracovníka školy se otevře okno e-mailového klienta,
ale v jeho adrese bude tento symbol blokován hranatými závorkami [-].
Tyto si prosím odstraňte a nahraďte symbolem @.
Jinak adresa a tedy posílání nefunguje!.


upraveno: květen 2018

Copyright © 2006-2018 Základní škola Hluk